Direct toegankelijk
Een fysiotherapeut is direct toegankelijk voor onderzoek en behandeling. Dit betekent dat u geen verwijsbrief nodig heeft van uw huisarts of specialist om een afspraak te kunnen maken.

Aanmelden
Aanmelden voor een consult kan zowel telefonisch als via e-mail. De contactgegevens van de praktijk vindt u op deze website.

Tijdens het eerste consult vraagt uw therapeut naar de gegevens van uw zorgverzekeraar en, indien van toepassing, de verwijsbrief van uw huisarts of specialist.
Voor een snelle start van uw behandeling, is het van belang dat u deze gegevens meeneemt naar uw eerste afspraak.

Afmelden
Indien een afspraak niet door kan gaan, dan dient u dit 24 uur voor de afgesproken behandeling te melden. U kunt telefonisch of per e-mail een afspraak afzeggen of wijzigen.
Zegt u te laat een afspraak af, dan wordt de prijs van de behandeling bij u als privé-persoon in rekening gebracht.

Huisregels
Dagelijks zijn in deze praktijk meerdere mensen aanwezig. Een veilige en ontspannen sfeer is prettig voor iedereen. U kunt hieraan bijdragen door het volgende in acht te nemen:
Lees verder...

Privacyreglement
Om uw behandeling zo goed mogelijk te kunnen uitvoeren wordt er een registratie bijgehouden van uw medische en administratieve gegevens. Op deze registratie is de Wet Bescherming Persoonsgegevens van toepassing. Met deze gegevens wordt zorgvuldig omgegaan.
Lees verder...

Betalingsregeling
Als de kosten van een behandeling niet gedekt worden door uw verzekering ontvangt u een factuur. Dit geldt ook voor kosten voor hulpmiddelen en oefenmaterialen die niet door uw verzekering vergoed worden.

De betalingstermijn van een factuur is 30 dagen.
Bij verzuim wordt de wettelijke rente over het verschuldigde bedrag extra bij u in rekening gebracht.
Kosten voor incassomaatregelen, inclusief buitengerechtelijke kosten komen voor rekening van de cliënt.