Werkervaring
Sinds 1995 werk ik als fysiotherapeut voor verschillende organisaties. Na het behalen van mijn diploma ging ik aan de slag als algemeen fysiotherapeut in een particuliere praktijk in het Duitse Remscheid. In 2000 maakte ik de overstap naar Praktijk voor fysiotherapie en manuele therapie van Dijk c.s. Voor deze praktijk verzorgde ik alle huisbezoeken, waaronder die in woonzorglocatie Nieuw Vredenhoven in Scheemda. Van 1 oktober 2013 tot 1 oktober 2015 werkte ik als geriatriefysiotherapeut bij de Vijverhof in Assen. Vanaf maart 2015 combineerde ik dit met een functie als zelfstandig geriatriefysiotherapeut voor Zorggroep Drenthe in het Else van der Laanhuis in Eelde. Sinds 1 oktober 2015 werk ik volledig als zelfstandig fysiotherapeut in Eelde.

Specialisatie geriatriefysiotherapie
Tijdens mijn periode bij Nieuw Vredenhoven en de Vijverhof heb ik veel ervaring kunnen opdoen met de behandeling van kwetsbare ouderen. Het werken met deze doelgroep sprak mij zeer aan en daarom heb ik mij hier verder in gespecialiseerd middels een driejarige opleiding tot geriatriefysiotherapeut. Deze opleiding rondde ik in 2014 af.

Fysiotherapie voor ouderen vraagt om een specifieke benadering waarbij een persoonlijke aanpak heel belangrijk is. Behandelingen zijn dan ook altijd afgestemd op de persoon en zijn/haar beperkingen.

Lichaamshouding en bewegingspatronen vertellen veel over hoe iemand zich voelt. Door het observeren en interpreteren van gedrag en vooral ook gedragsveranderingen probeer ik de klacht van de cliënt zo helder mogelijk te krijgen. Dit is bij alle cliënten van belang maar het is extra belangrijk bij cliënten die door een hersenbeschadiging of verschijnselen van dementie niet meer kunnen uitleggen waar ze pijn voelen.

Behalve geriatriefysiotherapeut ben ik ook dierenfysiotherapeut. Er is een grote overeenkomst tussen beide. Het betreft in beide gevallen “puzzeltjes”. De cliënten kunnen niet altijd goed aangeven wat er mis is, alleen dat er iets mis is. Om te ontdekken waar iemand pijn voelt moet er gepuzzeld worden met stukjes informatie verkregen uit onderzoek en testen. Maar ook uit gesprekken met familieleden en behandelaars om de cliënt heen. Vaak zijn zij het die een bepaalde gedragsverandering opmerken en hiervan verslag kunnen doen.

Behalve het directe contact met cliënten heb ik dus ook regelmatig overleg met familieleden en andere zorgverleners die bij de cliënt betrokken zijn. Zij kunnen mij altijd inschakelen wanneer ze vragen hebben over hoe ze het best om kunnen gaan met de bewegingsbeperkingen van de cliënt.

Registratie
Ik ben aangesloten bij het Centraal Kwaliteit Register van het Koninklijk Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF), de Nederlandse Vereniging voor Fysiotherapie in de Geriatrie (NVFG) en Parkinsonnet.