Geriatriefysiotherapie
Door ouderdom neemt de beweeglijkheid van uw lichaam af. Als u hierdoor problemen ondervindt in uw dagelijkse bewegingspatroon, bijvoorbeeld bij aan- en uitkleden, wassen, het huishouden doen, lopen, opstaan, gaan zitten en traplopen, dan kunt u een beroep doen op de geriatriefysiotherapeut.

De geriatriefysiotherapeut heeft zich gespecialiseerd in de zorg voor kwetsbare ouderen en cliënten/patiënten met een hoge leeftijd die te maken hebben met complexe gezondheidsproblematiek. Maar de geriatriefysiotherapeut richt zich niet uitsluitend op ouderen. U kunt er ook terecht als u te maken heeft met verschijnselen van ouderdom als gevolg van een beroerte, dementie, de ziekte van Parkinson, of een gebroken heup.

De geriatriefysiotherapeut helpt u bij het vinden van manieren om met uw bewegingsbeperking om te gaan en uw zelfstandigheid en mobiliteit zoveel mogelijk te herwinnen en te behouden. Geriatriefysiotherapie bestaat uit oefentherapie, gericht op het versterken van de spieren en het verbeteren van de conditie en massages.