Privacyreglement
Om uw behandeling zo goed mogelijk te kunnen uitvoeren wordt er een registratie bijgehouden van uw medische en administratieve gegevens. Op deze registratie is de Wet Bescherming Persoonsgegevens van toepassing. Met deze gegevens wordt zorgvuldig omgegaan.

Daarom geldt voor de praktijk, naast deze wet, een privacyreglement:
  • Behalve de fysiotherapeut heeft een beperkt aantal andere personen toegang tot uw gegevens (waarnemers, andere therapeuten, stagiaires en administratieve krachten)
  • U heeft het recht de gegevens die over u zijn vastgelegd in te zien. Indien u van mening bent dat gegevens onjuist zijn vastgelegd dan kunt u uw therapeut verzoeken de gegevens te wijzigen.
  • Alleen gegevens die te maken hebben met uw behandeling worden vastgelegd in uw medisch dossier.
  • Gegevens van cliënten worden niet aan derden verstrekt, ook niet aan naaste familie. Gegevens worden pas vrijgegeven nadat de cliënt hiervoor toestemming heeft gegeven.
  • Gegevens van cliënten worden 15 jaar bewaard.
  • Als u van mening bent dat de praktijk niet op de juiste wijze omgaat met uw gegevens dan kunt u dit kenbaar maken via de geldende klachtenregeling van de praktijk.

Bijlage: Privacy Policy (PDF)